Zajęcia pozalekcyjne


 

W NASZEJ SZKOLE MAMY OFERTĘ NASTĘPUJĄCYCH ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH:

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z:

JĘZYKA POLSKIEGO,  MATEMATYKI, JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE, KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE, REWALIDACYJNE