Pasowanie klasy I na ucznia


Zgodnie z tradycją naszej szkoły 16 października odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. To niezwykle ważny dzień dla pierwszoklasistów, ich wychowawców i rodziców.
Dzieci swoim zachowaniem i ślubowaniem udowodniły, że są gotowe do przyjęcia w poczet uczniów szkoły. Uczniowie otrzymali pamiątkowe medale Pasowania na Ucznia. Pasowania dokonała pani wicedyrektor Sylwia Fila. Uroczystość pasowania przygotowała wychowawczyni klasy I pani Izabela Żbikowska.