Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

O szkole


Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa wchodzi w skład Zespołu Szkół w Bobrowie.W budynku Szkoły Podstawowej znajduje się oddział przedszkolny oraz klasy I-VI. Ponadto posiadamy świetlicę szkolną, stołówkę. Możemy korzystać z biblioteki szkolnej, która jest adekwatnie wyposażona do potrzeb naszych uczniów i nauczycieli.

Nad bezpieczeństwem młodzieży czuwają dyżurujący nauczyciele. Szkoła jest wyposażona w pomoce naukowe: tablice interaktywne w salach lekcyjnych klas I-II oraz V,VI,  projektory multimedialne.

Posiadamy pracownię komputerową z 20 stanowiskami z dostępem do internetu.  Autobusy szkolne dowożą dzieci zamieszkujące Wądzyn, Zgniłobłoty, Wichulec, Czekanowo. Przyjazny uczniom sekretariat szkoły zaopatrzony jest w ksero i  telefon. Można tam uzyskać rzetelną informację oraz pobrać odpowiednie dokumenty.

Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów.  Dbamy, aby nasi podopieczni osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe. Planujemy wycieczki tematycznie związane z programem nauczania, bogate w walory edukacyjno-rozrywkowe. Celem integrowania szkolnej społeczności organizujemy zabawy taneczne, a dla uczniów i ich rodzin - imprezy plenerowe.

 

Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego ucznia. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka...

 

Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.

 - Burrhus F. Skinner