Kadra


WICEDYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ PANI SYLWIA FILA

 

Dyrektor – SŁAWOMIR LINETTEJ

Wicedyrektor –SYLWIA FILA

 

 

 

 

Nauczanie zintegrowane – MAŁGORZATA POLENDER, BENEDYKTA ĆWIKLIŃSKA, IZABELA ŻBIKOWSKA

Język polski – JADWIGA CIECZKO, JOANNA KALINOWSKA

Matematyka – JUSTYNA ZAWICKA, KAMILA PANEK

Język angielski – MARIA NEUMANN

Historia i Wiedza o Społeczeństwie – WIESŁAWA PAŃKOWSKA

Przyroda – WIESŁAWA PAŃKOWSKA

Zajęcia komputerowe – KAMILA PANEK

 

NAUCZYCIELE
NAUCZYCIELE

Zajęcia techniczne-KAMILA PANEK
Plastyka – GERARD ZAKRZEWSKI

Muzyka –GERARD ZAKRZEWSKI

Wychowanie fizyczne – PIOTR NADOLSKI, ARKADIUSZ ZACHARSKI

Religia – ks. ROMAN DOBRZEWIŃSKIi,  MARZENA KOPCZYŃSKA

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: ANNA PIÓRKOWSKA

Zajęcia logopedyczne- ANNA PIÓRKOWSKA

Zajęcia rewalidacyjne- ANNA PIÓRKOWSKA, WIESŁAWA PAŃKOWSKA