Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Informacje dla rodziców


Godziny zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2016/17

 

1.  8.00-8.45

2.  8.50-9.35

3.  9.45-10.30

4. 10.35-11.20

5.  11.35-12.20

6.  12.30-13.15

7.  13.30-14.15

8.  14.20-15.05

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/17

 

Zimowa przerwa świąteczna od 23 stycznia 2016  do 01 stycznia 2017

Święto Trzech Króli  6 stycznia 2017

Ferie zimowe  30 stycznia do 10 lutego 2017

 

Przerwa wielkanocna 13-18 kwietnia 2017

 

21 czerwca 2017 - obowiązkowo przychodzą uczniowie wyznaczeni na gminną spartakiadę

23 czerwca 2017- Zakończenie roku szkolnego

 PLAN FLUORYZACJI NA ROK SZKOLNY 2016/17

 

                           28 PAŹDZIERNIKA 2016

                    9   GRUDNIA 2016

                     20 STYCZNIA 2017 

               3   MARCA 2017

                   7 KWIETNIA 2017

               19 MAJA 2017

Harmonogram spotkań z rodzicami
15 września 2016 r. (czwartek)
15 grudnia 2016 r. (czwartek)
16 lutego 2017 r. (czwartek) - wywiadówka za I półrocze
10 maja 2017 r. (środa)

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników i ćwiczń uczniom Szkoły Podstawowej

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom Szkoły Podstawowej w Bobrowie

1. Podręczniki zakupione z dotacji MEN są własnością szkoły.
2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki na rok szkolny.
3. Wypożyczony podręcznik powinien zostać zabezpieczony przed zniszczeniem. Należy go obłożyć.
4. Komplet bezpłatnych podręczników powinien być zwrócony do biblioteki w przedostatnim tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego w stanie dobrym, niezniszczonym, możliwym do dalszego użytkowania ( bez zabrudzeń, uszkodzeń, notatek).
5. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki (nie wolno w nich pisać, rysować, wycinać, zaginać rogów). Przed oddaniem kompletu podręczników uczeń wraz z rodzicem/prawnym opiekunem zobligowany jest do sprawdzenia stanu podręczników i ewentualnej ich reperacji.
6. W przypadku zniszczenia lub niezwrócenia podręczników rodzice/prawni opiekunowie ucznia zobowiązani są do zwrotu kosztów zakupu podręczników. W innym przypadku uczeń będzie miał obniżoną ocenę zachowania na koniec roku szkolnego.
7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są, we własnym zakresie, zaopatrzyć dziecko w nowe materiały ćwiczeniowe.
8. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników.